Algemene Leden Vergadering

Op maandag 11 oktober is het weer zover, de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Alle stemgerechtigde leden vanaf 18 jaar zijn harte welkom om mee te denken in de plannen voor de toekomst. Uiteraard staan we even stil bij het afgelopen bijzondere jaar, de financiën en de toekomst van de club.

Wij kijken er naar uit een ieder weer te zien. Onze wens is dat we ook vele jeuddleden mogen verwelkomen, want ook buiten het veld telt ieders stem! #waariedereenmeespeelt #dejeugdheeftdetoekomst

Tot maandag 11 oktober a.s. Aanvang 19:30u, inloop 19:00u.