Bericht van het JCT

Einde seizoen

Inmiddels is het alweer mei en naderen we het einde van seizoen 2018/2019. Volop getraind en wedstrijden gespeeld. Veel doelpunten werden gemaakt en natuurlijk werd er ook tegen gescoord. Kampioenschappen gevierd en degradaties betreurt. Het hoort er allemaal bij.

Vooraf

Vooraf aan het seizoen 2018/2019 hebben wij ons als JCT voorgenomen om alles wat bij onze functies hoort zo goed en zo kwaad mogelijk in goede banen te leiden. Wij zijn met de carrousel begonnen en hebben daar veel lering uit getrokken. Positieve en minder positieve reacties zijn hier uit voortgevloeid. Ook het volgend seizoen zal dit zijn vervolg krijgen.  

Nieuw seizoen

Laatste week augustus en de maand september (begin van seizoen 2019/2020) van dit jaar zullen we gaan beginnen met het begeleiden van de trainers van JO8 t/m JO12 m.b.t het trainen van jeugd. Er zal groepsgewijs in die weken geëvalueerd worden. Tevens zal daarbij het beleidsplan weer besproken worden. Bedoeling is dat we duidelijke afspraken willen maken over de te hanteren oefenstof en hoe dat te begeleiden. De datums worden nog bekendgemaakt.

Opbouwen                       

Vanaf de jeugd JO13, (hier begint het 11 tegen 11, dus met buitenspel!) gaan we bezig met opbouw van achteruit. Dit seizoen is gebleken dat de voetbalschool en carrousel zijn waarde heeft, doch aan het opbouwen schort het één en ander. Je kunt een speler of keeper immers technisch wel beter maken maar als de balcontrole er één keer is zal je toch moeten weten hoe je via goed samenspel bij het doel van de tegenstander komt.

Trainers

Elk jaar is het zaak om de jeugd met beleving en plezier te laten voetballen. Hierbij wordt geselecteerd, zodat we de jeugd op een goed niveau houden.  Ook voor de niet-selecties willen wij graag dat hier de voetballers de juiste training en begeleiding krijgen. Graag willen wij zoveel mogelijk trainers met de benodigde diploma’s  binnen onze vereniging hebben. Inmiddels  zijn er weer enkelen, waaronder een keeperstrainer,  geslaagd middels een cursus bij de KNVB.  Wij hopen dat er komend seizoen weer mensen bereid zijn een cursus te gaan volgen. Dit kan op verschillende niveaus en in overleg is het financieel zeker een haalbare kaart voor iedereen vanwege een regeling. Hiervoor kan men zich wenden tot de leden van het JCT.

Stoppen

In de loop van het seizoen zijn een aantal leden gestopt met voetballen.  Allen met een reden. Hierdoor zijn een aantal teams in de moeilijkheden gekomen. Door de inzet van een aantal trainers en voetballers/sters zijn een paar teams toch blijven voetballen middels het doorschuiven van voetballers/sters of voetballers/sters die 2 wedstrijden op een zaterdag spelen. Wij willen graag daarom benadrukken dat, als je aan een seizoen begint dit afmaakt.

Bedankt

Namens het JCT willen wij de trainers bedanken voor het enthousiasme, de tijd, de vergaderingen, de feedback en het leren van elkaar. Wij hopen volgend seizoen te verbeteren waar nodig met degenen die blijven en wensen allen die stoppen of bij een andere vereniging trainer worden veel geluk en wijsheid, maar vooral veel plezier.

Sportgroet,

JCT