Corona-coördinatoren

Binnen onze club en op het Sportpark willen wij graag toezien op het naleven van de verscherpte maatregelen vanuit het RIVM. Advies is dan ook dat we een corona-coördinator dienen te benoemen. Omdat dit onmogelijk door één persoon dagelijks kan worden gedaan, zijn Kevin Smits, Jordi Nijgh, Klaas Siersema en René Nijgh hiervoor verantwoordelijk gesteld.

Belangrijk is dat een ieder de komende periode zelf zijn/haar verantwoordelijkheid neemt en het gezond verstand gebruikt! Ook wij verheugen ons hierdoor op een spoedige versoepeling van de protocollen.