In memoriam

In memoriam Roelof Zondag

Op 27 juli jl, bereikte ons het droevige bericht dat Roelof ’s nachts was ingeslapen. Natuurlijk, we wisten al geruime tijd dat het niet goed met Roelof ging, maar dat het zo snel zou gaan hadden we niet voorzien.

Roelof heeft ruim 15 jaar zeer verdienstelijk deel uitgemaakt van het hoofdbestuur van onze vereniging. In deze jaren hield hij zich voornamelijk bezig met sponsoring, kleding en het regelen van bussen/busjes indien nodig voor uitwedstrijden of andere activiteiten. Al deze taken vervulde hij met verve. Je hoefde er je nooit zorgen om te maken dat hij zijn taken niet, of half, uitvoerde. Nauwgezet hield hij alles bij. Welk team wat aan kleding nodig had, welke trainer ballen of ander trainingsmateriaal nodig had of dat er voldoende coachjassen voor de begeleiding waren. Ook de andere kant van dit verhaal handelde Roelof voornamelijk alleen af. Afspraken met kledingleveranciers en kledingsponsoren werden door hem geregeld en vastgelegd in contracten. Roelof hield er sowieso van om alles te documenteren en vast te leggen. Indien je een oud contract nog eens wilde inzien kon Roelof het je in no time overleggen. Ook onderhield Roelof de contacten met sponsoren en/of toekomstige sponsoren. Vele van de huidige sponsoren van onze vereniging zijn persoonlijk door hem benaderd en binnengehaald.

Naast zijn bestuurstaken was Roelof ook een paar keer per week als vrijwilliger op ons sportpark te vinden. Herstel-, opruim- of schoonmaakwerkzaamheden werden door hem verricht met dezelfde inzet die hij ook in het bestuur had. Je kon op hem rekenen.

Roelof, nooit op de voorgrond maar wel aanwezig. Bij de wedstrijden, vergaderingen, werkzaamheden, maar ook bij kaartavonden. Gezelligheid onder het genot van een hapje en een drankje was goed aan hem besteed. Tijdens deze avonden liet Roelof wel eens horen dat het niet uit maakte op welk niveau ons 1e zou spelen, hij had toch op een hoger niveau gespeeld. Namelijk bij Buinen, bovenop de Hondsrug.

Wij verliezen in Roelof een bestuurslid die achter de schermen heel veel goed werk voor onze vereniging heeft verricht. Maar we verliezen met name een zeer aimabele man die we graag langer in ons midden hadden willen houden.

Namens alle leden wens ik Willie, de kinderen en kleinkinderen heel veel kracht en sterkte toe om dit enorme verlies te kunnen verwerken. Mogen de vele goede herinneringen die jullie aan Roelof hebben hierbij troost bieden.

Tijbo Jan Ekamper, voorzitter