Inleveren Jubileumloten (voor de verkopers)

Vriendelijke oproep om de lotenboekjes (leeg) op korte termijn in te leveren!

Eindelijk, we maken ons op voor een groots (uitgesteld) te vieren Jubileum. We hopen dat een ieder er écht naar uit kijkt om het samen te vieren!
Zoals op de aparte pagina kop ‘Jubileum’ op de site valt te lezen starten we op vrijdag 3 juni met een receptie (voor genodigden) en zal er voor iedereen iets georganiseerd worden op zaterdag 4 juni, dat zich voornamelijk zal afspelen rondom de te plaatsen feesttent op veld 3.  In het weekend van 18 en 19 juni spelen dan alle leden mee in het lokaal en regionaal Jubileumtoernooi.

In aanloop naar alle te organiseren activiteiten zal er ook nu weer een Jubileumloterij plaatsvonden, met kans op een elftal mooie (geld) prijzen. De hoofdprijs is zelfs € 1000,=! Naast deze prijzen zal de opbrengst gebruikt worden om de kosten te dekken voor de gehele organisatie.

Prijs? 1 lot voor € 5,=
Hoe? Trekking loterij op woensdag 1 juni,bekendmaking op za. 4 juni 2022 in de feesttent
Verkooppunten? Alle (oudere) leden vanaf JO17-1, Jos Roossien en achter de bar in de kantine

Boekje vol? Voor de verkopers geldt dat volle boekjes (met geld) kunnen worden ingeleverd bij Jos Roossien (06- 1370 7006), achter de bar in een gesloten envelop.

Kortom: steun je club, de organisatie en uiteraard jezelf door de loten te kopen!