Jeugdplan 2018-2023

Hier kunt u het jeugdplan 2018-2023 van SC Stadskanaal vinden. Dit jeugdplan geeft aan hoe de komende jaren zal worden getracht vorm te geven aan de jeugdopleiding van SC Stadskanaal. Het plan geeft inzicht in de organisatie van de jeugdafdeling en we willen onze doelstellingen met dit plan realiseren. Hierbij moeten we rekening houden met de verschillende leeftijdsgroepen en de daarbij horende kenmerken van de jeugdspelers.

Dit jeugdplan is een leidraad voor het kader, spelers en ouders en dient ter ondersteuning van de door hen uit te voeren taken. Het jeugdplan is een basisplan, het geeft een manier van werken aan. Dit jeugdplan heeft alleen een kans van slagen als we er met zijn allen voor gaan. Het zal bestuurlijk, organisatorische en financiële steun moeten hebben, zodat we gezamenlijk kunnen werken aan een gezonde toekomst van SC Stadskanaal.

Met dit jeugdplan willen we bereiken dat SC Stadskanaal de meest toonaangevende jeugdopleiding blijft van de regio.

Jeugdplan_Sc_Stadskanaal-2018-2023