Contributie

per kwartaal

bij inschrijving

jaar

met

zonder

met

zonder

contributie

incasso

incasso

incasso

incasso

Voetballende leden  €    158,00  €      39,50  €      42,00  €      45,00  €      82,00
Dames ouder dan 19 jaar  €    158,00  €      39,50  €      42,00  €      45,00  €      82,00
A-junioren  €    126,00  €      31,50  €      34,00  €      37,00  €      66,00
B-junioren  €    118,00  €      29,50  €      32,00  €      35,00  €      62,00
C-junioren  €    106,00  €      26,50  €      29,00  €      32,00  €      56,00
D-junioren  €      98,00  €      24,50  €      27,00  €      30,00  €      52,00
E-junioren  €      90,00  €      22,50  €      25,00  €      25,50  €      45,50
F-junioren  €      86,00  €      21,50  €      24,50  €      24,50  €      43,50
Incl. € 10,00
kledingsfonds
Incl. € 2,50
kledingsfonds
Incl. € 2,50
kledingsfonds
Incl. € 2,50
kledingsfonds
Incl. € 2,50
kledingsfonds
Stemgerechtigde leden € 38,00
Donateurs t/m 64 jaar € 26,00
Donateurs 65+ € 13,00

Lidmaatschapsvoorwaarden:
Na aanmelding wordt de contributie per kwartaal geïncasseerd (bij de 1e incasso wordt € 3,00 inschrijfkosten berekend)
Geeft men geen incasso dan dient men een half jaar contributie + € 3,00 inschrijfkosten contant vooruit te betalen.
Bij aanmelding van personen 12 jaar of ouder dient men een kopie legitimatiebewijs  in te leveren.
Voetballende leden vanaf de D junioren dienen één pasfoto in te leveren voor een spelerspas, hiervoor wordt eenmalig € 2,50 in rekening gebracht.

de data van de incasso’s voor de contributie zijn: 28 juli; 28 oktober; 28 januari; 28 april

  • De kosten voor een nota inzake contributie en boetes (ook na een mislukte incasso) zijn € 2,50.
  • 1e herinnering 2 weken na de genoemde betalingsdatum. Kosten € 2,50 en betalen binnen 5 dagen.
  • 2e herinnering 4 weken na de 1e genoemde betalingsdatum. Vermelden dat spelerspas ingenomen wordt bij geen tijdige betaling. Kosten € 2,50 en betalen binnen 5 dagen.
  • De trainer wordt ingelicht, minimaal 1 week voordat spelerspas ingenomen wordt. Bij leden die nog geen spelerspas hebben wordt de trainer verteld dat desbetreffende lid niet mee mag doen. Trainer mag lid weer mee laten doen na seintje van de ledenadministratie.

Ook wij gaan over op SEPA.
Met ingang van 1 oktober gaan wij over op SEPA. Dit houdt in dat de incasso voor contributie en boetes op een andere manier aangeleverd en verwerkt wordt.

Wat is er anders dan voorheen?
Er wordt in de omschrijving een incassant ID: NL03222400374670000 vermeld.
Ook heeft elk lid een machtigingskenmerk, deze begin met BBBL80V gevolgd met een opeenvolgend nummer.

Opzeggen van het lidmaatschap:
Het opzeggen van je lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren. De brief stuur je op naar de ledenadministratie of levert het in bij de bestuurskamer ter attentie van de ledenadministratie.Opzeggen per e-mail kan ook. Stuur een e-mail naar info@scstadskanaal.nl.

N.B. Zonder een schriftelijke afmelding wordt je niet uitgeschreven!!!