Verdrietige mededeling


Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van Greetje Bloemsma- Hulshof. Greetje is jarenlang (mede) verantwoordelijk geweest voor het draaien van de kantine. Wij herinneren Greetje als een zeer betrouwbare en gewaardeerde vrijwilligster, die niet op de voorgrond wilde treden. Na het overdragen van het kantinebeheer (net voor de Corona pandemie) hebben we haar helaas niet vaak meer op het Sportpark mogen verwelkomen. 

Onze gedachten gaan uit naar Marco, Rudy, Monique en familie en wensen hen allen veel sterkte om dit gemis een plaats te geven. Gecondoleerd..

Bestuur SC Stadskanaal