Toelichting contributie verhoging

Beste leden en donateurs,

Op de algemene ledenvergadering van 9 september jl. is het voorstel van het bestuur tot contributieverhoging aangenomen. Onder andere inflatie en de BTW verhoging hebben er toe geleid dat wij menen onze contributie voor het eerst in 10 jaar te moeten verhogen. De verhoging is voor speelgerechtigde leden €2,50 per kwartaal en voor niet speelgerechtigde leden en donateurs €5,00 per jaar. Hiermee blijven we als vereniging in staat goede faciliteiten aan een ieder te bieden en als vereniging verder te bouwen aan een mooie toekomst.

Namens het bestuur,
Roelof Moek
Penningmeester