Indelingen Jeugd Seizoen 2019-2020

Voor alle ouders geldt dat hun kind met plezier moet kunnen voetballen. Ouders hebben een grote invloed op het gedrag en de prestaties van hun kind. Daarom is het belangrijk dat iedereen zich realiseert dat een positieve invloed zorgt voor plezier. Wij, ouders en de vereniging, kunnen ervoor zorgen dat kinderen zelfvertrouwen opbouwen en gemotiveerd blijven om te voetballen binnen een club waar respect hoog in het vaandel staat.

Daarnaast is de vereniging afhankelijk van vrijwilligers. We willen dan ook graag een beroep doen op ouders. Zonder vrijwilligers is het onmogelijk het voetbal voor alle kinderen te organiseren. Zoals zichtbaar in de indeling zijn er nog enkele plekken niet vervuld, en zijn we dan ook druk bezig om dit voor de start van het seizoen rond te krijgen!

Weet je iemand of ben je zelf geïnteresseerd, meld je dan bij Tonny Boon (vervangend Hoofd Jeugd Coördinator).

Voor het seizoen 2019/2020 hebben we weer getracht om de indeling van onze jeugdteams zo goed mogelijk invulling te geven. Dit in goed overleg met trainers, spelers en ouders. Hierin kunnen door aan-en of afmeldingen van leden nog wijzigingen worden doorgevoerd, maar in grote lijnen zullen we starten met deze indeling.

We wensen een ieder dan ook veel voetbalplezier voor het komend seizoen. Leuk om te melden is nog dat we zelfs als eerste in de Kanaalstreek gaan starten met een JO14 elftal.
Bijgaand de nieuwe indelingen. Wij vragen je er even rustig naar te kijken, en bij mogelijke vragen de coördinatoren in het bestand onder tabje ‘JCT’ te benaderen.

Voor nu alvast een fijne vakantie!
JCT SC Stadskanaal
SCS Indeling 2019 2020