Hervatten alle trainingen

Nu het kabinet heeft besloten dat jeugd sinds 29 april en senioren met ingang van 11 mei weer mogen trainen, heeft de KNVB in samenwerking met NOC*NSF protocollen voor alle sportverenigingen opgesteld. Hierin staan de praktische regels om veilig en verantwoord georganiseerd te kunnen sporten jaar. Vanaf heden is het (gelukkig) voor alle leden weer mogelijk te kunnen trainen, als we ons maar houden aan de coronaprotocollen (zie bron onder).

De huidige situatie is voor alle betrokkenen vreemd en onwennig. Dit zal inhouden dat er vast een aantal zaken beter kunnen of dat het een aantal vragen met zich meeneemt. Uitgangspunt is dat alle leden weer met plezier kunnen sporten. Het allerbelangrijkste is dat wij van iedereen vragen zijn/haar gezond verstand te gebruiken!

voorwaarden:

  • Thuis aankleden en douchen
  • Geen ouders langs de lijn
  • De kantine blijft gesloten
  • Het verbod op samenscholing en daarmee gepaarde boetes blijft bestaan
  • Gemeente Stadskanaal krijgt de regie om met ons te kijken naar de invulling hiervan
  • Geen officiële wedstrijden
  • Voor de jongste jeugd zal de trainer/begeleider de spelers bij de ingang halen en brengen na afloop training
  • Ouders/verzorgers staan na de training buiten de poort te wachten
  • René Nijgh is aangesteld als Coördinator voor de trainers

Alle trainers zullen het programma via de App’s met de spelers/ouders communiceren. Voor alle overige vragen hierover kunt u contact opnemen met het Jeugd Coördinatie team per leeftijdscategorie, zoals op deze site vermeld.

SC Stadskanaal wil benadrukken dat we ons samen dienen te houden aan de richtlijnen van het RIVM om iedereen weer de mooiste sport te laten beoefenen; VOETBAL!

Bron: Protocollen amateurvoetbal KNVB