Direct naar de inhoud.
Nijmko Telecom ICT & Beveliging Liftservice Noord

100% score Verklaring omtrent Gedrag

Als vereniging hebben wij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) ontvangen van al onze 46 jeugdtrainers, assistent-jeugdtrainers, jeugdleiders en overige stafleden. Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van die persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag.

Het kunnen tonen van een VOG is één van de maatregelen die het bestuur van een sportvereniging kan nemen om de kans op grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen. Het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Het biedt geen garanties, maar op deze wijze laten wij zien dat we de veiligheid van onze leden, vrijwilligers en bezoekers serieus nemen. Als aanvulling hierop is er een vertrouwenspersoon actief binnen onze club. Meer info lees je hier.

Onze partners