Contributie

 

per jaar

per kwartaal

 

 

 

met incasso

zonder incasso

 

 

Voetballende leden va 19 jr.   € 168,00  € 42,00  € 44,50    
Voetballende 35+  € 60,00        
JO 19 junioren  € 136,00  € 34,00  € 36,50    
JO 17 junioren  € 128,00  € 32,00  € 34,50    
JO 14 en JO 15 junioren  € 116,00  € 29,00  € 31,50    
JO 12 en JO 13 pupillen  € 108,00  € 27,00  € 29,50    
JO 10 en JO 11 pupillen  € 100,00  € 25,00  € 27,50    
JO 9 en JO 8 pupillen  € 96,00  € 24,00  € 27,00    
           
Stemgerechtigde leden  € 43,00        
Donateurs t/m 64 jaar  € 31,00        
Donateurs 65+  € 18,00        

De contributie zal jaarlijks worden geïndexeerd.

Lidmaatschapsvoorwaarden:

Na aanmelding wordt de contributie per kwartaal geïncasseerd (bij de 1e incasso wordt € 3,00 inschrijfkosten berekend). Bij aanmelding van personen 12 jaar of ouder dient men een kopie legitimatiebewijs in te leveren bij inschrijving. De data van de incasso’s voor de contributie zijn omstreeks: 28 juli; 28 oktober; 28 januari; 28 april

  • De kosten voor een nota inzake contributie en boetes (ook na een mislukte incasso) zijn € 2,50.
  • 1e herinnering 2 weken na de genoemde betalingsdatum. Kosten € 2,50 en betalen binnen 5 dagen.
  • 2e herinnering 4 weken na de 1e genoemde betalingsdatum.
  • Mocht de te betalen contributie in gebreke blijven, dan zal het betreffende lid niet speelgerechtigd meer zijn (niet mogen voetballen).

Opzeggen van het lidmaatschap:

Het opzeggen van je lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren. Deze afmelding kan je inleveren bij de bestuurskamer ter attentie van de ledenadministratie of kan je mailen naar info@scstadskanaal.nl. Uitschrijving is alleen mogelijk volgens bovenstaande procedure.

Voor gezinnen met de laagste inkomens in de gemeente Stadskanaal wordt geld beschikbaar gesteld door Stichting Leergeld. Zie hier voor meer informatie.