Missie

Missie: Samen zijn we SC Stadskanaal! (#samenscs)

SC Stadskanaal is een amateurvoetbalvereniging in de Kanaalstreek, waar voor ieder prestatief- en recreatief lid ruimte is voor het leukste spelletje, namelijk voetbal. Het voornaamste doel van de vereniging is om de leden het voetbal zo goed als mogelijk te laten beoefenen op alle vlakken, waarbij het plezier voor alle leden voorop staat (artikel 3 uit de statuten). Ieder lid, donateur, vrijwilliger, supporter en sponsor, van jong tot oud draagt hier een belangrijke steen aan bij. Bij het vallen van de naam SC Stadskanaal moet er een tevreden lach en gevoel van weemoed ontstaan, nu en in de toekomst!

Hoe
Uitgangsprincipe is dat voor alle leden, donateurs, vrijwilligers, sponsoren en supporters de ideale basisvoorwaarden en faciliteiten aanwezig moeten zijn om het spel goed te kunnen uitoefenen. Daarnaast moet SC Stadskanaal een club zijn die, ongeacht afkomst, leeftijd, sekse etc., een bijdrage levert aan de onderlinge verbinding tussen de leden en de samenleving. Belangrijk is hierin wel dat deze visie door de gehele vereniging bekend is, gedragen en nageleefd wordt. Alleen samen kunnen we dit, van de jongste kabouters tot aan de hoofdtrainer.

Lid zijn van SCS betekent meer dan voetbal alleen! Het structureren van de jeugdopleiding is om elke voetballer een dusdanig platform te bieden om zichzelf het beste te kunnen ontwikkelen. SC Stadskanaal streeft ernaar een opleiding te kunnen bieden waarbij spelplezier, ontwikkeling en prestatie samengaan. Doel van deze ontwikkeling is om met eigen opgeleide spelers het hoogst haalbare niveau te spelen. Daarnaast wil SCS een bijdrage leveren aan de maatschappij.