Direct naar de inhoud.
Liftservice Noord Nijmko Telecom ICT & Beveliging

Missie

Missie

Waar iedereen meespeelt!

SC Stadskanaal is een amateurvoetbalvereniging in de Kanaalstreek, waar voor ieder prestatief- en recreatief lid ruimte is voor het leukste spelletje, namelijk voetbal. Het voornaamste doel van de vereniging is om de leden het voetbal zo goed als mogelijk te laten beoefenen op alle vlakken, waarbij het plezier voor alle leden voorop staat (artikel 3 uit de statuten). Ieder lid, donateur, vrijwilliger, supporter en sponsor, van jong tot oud draagt hier een belangrijke steen aan bij. Bij het vallen van de naam SC Stadskanaal moet er een tevreden lach en gevoel van weemoed ontstaan, nu en in de toekomst!

Hoe
Uitgangsprincipe is dat SC Stadskanaal de plek wil zijn waar iedereen meespeelt. Wij streven ernaar om in alle basisvoorwaarden en faciliteiten hierin te voorzien. Daarnaast moet SC Stadskanaal een club zijn die, ongeacht afkomst, leeftijd, sekse etc., een bijdrage levert aan de onderlinge verbinding tussen de leden en de samenleving. Belangrijk is hierin wel dat deze visie door de gehele vereniging bekend is, gedragen en nageleefd wordt.

Alleen samen kunnen we dit, van de jongste kabouters tot aan de hoofdtrainer. Lid zijn van SCS betekent meer dan voetbal alleen! Het structureren van de jeugdopleiding is om elke voetballer een dusdanig platform te bieden om zichzelf het beste te kunnen ontwikkelen. Daarnaast wil SC Stadskanaal een bijdrage leveren aan de maatschappij.

In onze Brochure_SCS staat beschreven hoe we de komende jaren ons zgn. ‘Masterplan’ gaan uitvoeren.

Onze partners