VOG

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent Gedrag is een officiële verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, namelijk het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Sportbonden en sportverenigingen zijn verplicht om maatregelen te nemen die seksuele intimidatie kunnen voorkomen. Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, begeleiders en andere betrokkenen. Een Verklaring Omtrent Gedrag wordt aangevraagd door de vereniging in samenspraak met de coach, begeleider, commissie- of bestuurslid bij de gemeente waar deze persoon is ingeschreven. Bij een onbesproken verleden wordt door de gemeente een Verklaring Omtrent Gedrag afgegeven aan de persoon voor wie de verklaring is aangevraagd. De betrokken persoon overhandigt vervolgens het originele document aan de vereniging.

SC Stadskanaal neemt de veiligheid van de leden zeer serieus en heeft daarom besloten om vrijwilligers die werken met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking, een VOG te verlangen. M.i.v. het seizoen 2021/2022 wordt dit traject opgestart. Uiteraard wordt van iedereen verlangd hier aan mee te werken.

“Een garantie biedt de VOG natuurlijk nooit, maar de drempel voor mensen met verkeerde intenties ligt hoger. Het heeft een preventieve werking. Ouders, jeugdleden en potentiële jeugdleden kunnen ervan uitgaan dat wij er alles aan doet om de jeugd onbezorgd te laten voetballen.”

Mocht jij te maken krijgen met ongewenst gedrag of elke andere vorm van mishandeling? Binnen onze club hebben we een vertrouwenspersoon aangesteld die een luisterend oor biedt en zonodig actie zal ondernemen. Binnenkort hier meer info over het contactadres van onze vertrouwenspersoon.