Boy Nijgh Voetbalschool

Sinds 2009 heeft SC Stadskanaal een voetbalschool. Destijds met veel enthousiasme en inzet opgericht door Patrick Roukema en niet lang daarna samen met Boy Nijgh uitgebouwd tot een prima functionerende “school” waar de jeugd van onze sportclub in grote getale graag gebruik van maakt. Het jeugdige fanatisme van Patrick samen met de ervaring en routine van Boy was een prima combinatie voor het welslagen en de continuïteit van de voetbalschool.

September 2013. De voetbalschool staat weer op het punt om te beginnen, maar er is veel veranderd. De trainers van het eerste uur zijn er niet meer. Patrick Roukema woont en werkt in Leiden en  het overlijden van Boy Nijgh staat ons allen nog in het geheugen gegrift.

Er rest ons allen een zware taak om dat voort te zetten wat door Patrick en Boy is neergezet. Toen enige tijd geleden Jordi Nijgh (de zoon van) samen met Rik Meinds aangaf de verantwoording voor de voetbalschool op zich te willen nemen, om samen met een aantal enthousiaste trainers het voort te willen zetten, waren wij als hoofd- en jeugdbestuur daar zeer blij mee. De kennis en kunde van Jordi en Rik in samenwerking met de overige trainers zal er zeker zorg voor dragen dat onze voetbalschool nog jaren vooruit kan. Daarom ook heeft het bestuur gemeend om in overleg met de direct betrokkenen de naam van de voetbalschool te wijzigen in:

BOY NIJGH VOETBALSCHOOL

Door zijn naam er aan te verbinden zullen niet alleen de kinderen van nu maar ook die in de toekomst herinnert worden aan een man die heel veel voor de sportclub en haar jeugd heeft betekent.

Trainers voetbalschool

Boven vlnr: Glenn Bijl, Jordi Nijgh, Rik Meinds, Albert Steenhuis
Onder vlnr: Boy Nijgh junior, Joost Buiter