Direct naar de inhoud.
Nijmko Telecom ICT & Beveliging Liftservice Noord

Agenda ALV

Op maandag 9 oktober a.s. vanaf 19:30uur zal de Algemene Leden Vergadering weer plaatsvinden voor alle stemgerechtigde leden. Komt allen!

Zet de datum alvast in je agenda, de agenda zie onder.

Datum: maandag 9 oktober 2023
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: kantine SC Stadskanaal

Het bestuur hoopt zoveel mogelijk leden te verwelkomen. Voor een hapje en een drankje zal worden gezorgd. Wij rekenen op jouw aanwezigheid op deze gezellige en vruchtbare avond.

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Vaststellen notulen vergaderingen 3 oktober 2022 en 15 mei 2023
 3. Jaarverslag 2022-2023
 4. Financieel jaarverslag 2022-2023
 5. Verslag kascommissie 2022-2023
 6. Benoemen kascommissie 2023-2024
 7. Vaststellen begroting 2023-2024
 8. Vaststellen contributie 2023-2024
 9. Verkiezing bestuursleden:
  * Tijbo Ekamper is aftredend en herkiesbaar
  * Wessel Woortman is aftredend en herkiesbaar
  * Erik van der Vlag is verkiesbaar
 10. Bestuurszaken
 11. Masterplan
 12. Jubilarissen
 13. Rondvraag

Sluiting 

Onze partners