Direct naar de inhoud.
Nijmko Telecom ICT & Beveliging Liftservice Noord

Buitengewone ALV

Akkoord vergadering voor bouwplannen SC

Op maandagavond 15 mei jl. heeft er een buitengewone Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden zoals eerder op de website gepubliceerd, waar alle stemgerechtigde leden en donateurs >18jr bij aanwezig konden zijn. De opkomst was overweldigend en de uitkomst uiterst positief.

Zonder enige wanklank heeft de vergadering ermee ingestemd dat de bouw van de nieuwe sportaccomodatie formeel zijn goedkeuring krijgt. Dit betekent dat de schenkings- en leningsovereenkomst, door het bestuur namens de SC Stadskanaal, zullen worden getekend waarmee de start van het project ‘nieuwbouw’ officieel groen licht zal krijgen. Fantastisch nieuws!

Ook is er ingestemd met een wijziging van de statuten (inzage is hiervoor ruimschoots mogelijk geweest) en zijn een aantal jubilarissen (eindelijk) in het zonnetje gezet die 50 jaar of langer onafgebroken lid zijn van onze club. Zij ontvingen de ‘Gouden’ speld en een welverdiende bos bloemen. Proficiat en dank voor het vertrouwen! De foto’s hiervan staan in berichten>jubilarissen.

Mochten we onverhoopt iemand gemist hebben die niet hiervoor is ‘gehuldigd’, dan vragen we deze persoon vriendelijk zich uiteraard te melden. Onze excuses hiervoor mocht dit zo zijn.

Onze partners