Direct naar de inhoud.
Nijmko Telecom ICT & Beveliging Liftservice Noord

Masterplan SC Stadskanaal (update 29 mei 2024)

Ons ‘Masterplan’, waarin we de schenking van Marius en John Jansen de komende jaren volledig gaan benutten t.b.v. de jeugd, verduurzaming en capaciteitsuitbreiding (accommodatie en veld). Een prachtig plan gericht op een gezonde toekomst voor al onze leden, donateurs, vrijwilligers en zakelijke partners.

De afgelopen jaren 2021/2022 zijn we onze club van ‘buitenaf’ gaan bekijken (binnenstebuiten gekeerd), hebben vele (amateur)clubs bezocht om te inventariseren waar behoefte aan is om dit vervolgens te verwerken. Speerpunten hierin zijn duurzaamheid, betrokkenheid, plezier en het zo eenvoudig mogelijk maken voor een toekomstbestendige club. We willen meer zijn dan een voetbalclub alleen, één waar iedereen meespeelt.

Het grootste project uit het Masterplan zal ongetwijfeld de bouw van ons nieuwe sportcomplex worden.
Momenteel is het wachten op het verlossende woord vanuit de Gemeente Stadskanaal.
Benieuwd hoe dit er ongeveer uit komt te zien?

Stand van zaken juni 2024

– de bronbemaling is geplaatst en de bouwput is uitgegraven. De bekisting voor het storten van beton is gemaakt
– de plek waar de nieuwbouw zal komen is vrijgemaakt van stobben en reclamebord stellages. Het
graven zou nu kunnen beginnen als de bouwvergunning definitief is!
– verwijderen van de omroepcabine, alle ijzerwaren en afval gescheiden verwerkt
– kappen van bomen op tracé nieuwbouw
– maken van toegangsweg aan de Manegelaan voor aanvoer/logistieke route
– plaatsing speeltoestel met opbrengst ‘Bankie voor bankie’ en ‘Vriendenbord’. Dit is ook mede mogelijk
gemaakt worden door #Lokkengroenvoorziening en #stichtingvoorelkaar #Univé
– Nutsbedrijven hebben de leidingen omgelegd voor de nieuwbouw en het huidige kleedkamercomplex
– plaatsen vaste doelen, ballenvangers en omheining op nieuw jeugdspeelveld
– Led armatuur (verlichting) pannakooi geplaatst en aangesloten
– investering in opleiding van spelers/sters en begeleiding
– aanschaf van gekwalificeerd trainingsmateriaal voor iedereen
– investering in kassasystemen in kantine
– uniformiteit/uitstraling kleding van ieder spelend lid, trainers/leiders tot aan onderhoudsploeg
– ‘De 12e Man’ kledingpartners opzet onder regionale/lokale ondernemers t.g.v. de uniformiteit
– eenheid en transparantie in zakelijke partners doorgevoerd na bezoek
– omroepsysteem rondom de velden vernieuwd
– investering in Dames en mogelijke meidenteams
– doorontwikkelen visie Jeugdbeleid
– kleedkamergebouw met kleedkamers 1 t/m 4 en scheidsrechterskamer is verduurzaamd (luchtwarmtepomp, buffervaten, renovatie douches, zonnepanelen, zonnecollectoren etc)
– Led verlichting veld 3 aangebracht (i.p.v. halogeen)
– pannakooi achter veld 2 (afm.10x20m) geplaatst, mede dank aan #StichtingWildervankfonds
– jeugdspeelveld (42,5x30m) is aangebracht en ingezaaid
– Led lichtplan uitgewerkt in huidige accommodatie

planning juni 2024:
– bronbemaling tracé
– storten van beton ten behoeve van kelder nieuwbouw/ opvullen geel zand
– start bouw nieuwe clubaccomodatie na de bouwvak

Kortom, genoeg te doen de komende periode. We gaan een mooie tijd tegemoet, samen met jouw (positieve) inzet. Mocht je vragen hebben over het Masterplan, dan praat ik je graag bij!

Projectteam Masterplan
Bestuur SC Stadskanaal
René Becker (Projectleider Masterplan)

Hieronder een overzicht m.b.t. de praktische voortgang van ons Masterplan:


29 mei 2024: Binnen de hekken is in de ruim 2 meter uitgegraven bouwput de bekisting gemaakt om het beton te gaan storten. De bedoeling is dat dit gereed zal zijn voor de bouwvakvakantie.


16 mei 2024: de bronbemaling is aangebracht. Dit houdt in dat er ca. 30 gaten zijn geboord (9 meter diep) ervoor zullen zorgen dat het grondwater wordt opgepompt en via een leiding wordt afgevoerd naar een sloot. Dit is bedoeld om de grond klaar te maken voor nieuwbouw #bronbemaling


8 mei 2024: een heugelijke dag die we bijschrijven; de start van de nieuwbouw is begonnen. Het op gelijke hoogte brengen van de grond door #TimoSchuringa, zodat de komende week de bronbemaling kan starten voor het uitgraven van de locatie #nieuwbouw #masterplan


05-04-2024: ondertekening aannemingsovereenkomst!


29-03-2024: Op Goede Vrijdag ontvingen we van de Gemeente Stadskanaal groen licht voor de bouwvergunning. Lang wachten en vele inspanningen hebben ertoe geleid dat eind april/begin mei de eerste schop in de grond gezet zal worden.


11-01-2024/30-01-2024: De bomenkap op de plaats waar het nieuwbouwcomplex zal komen, het frezen van de stobben en verwijderen van de reclamebord stellages #Lokkengroenvoorziening #TimoSchuringa


28-11-2023: Omdat op de plek waar het nieuwbouwcomplex gaat komen ‘onze’ vertrouwde’ omroepcabine staat, hebben we afscheid moeten nemen van een beetje nostalgie. De ‘duiventil’ is niet meer..


23-11-2023: Aanleg bouwweg die nodig is om het verkeer toegang te geven bij de nieuwbouw van het complex wordt vakkundig aangelegd langs veld 2 #masterplan #werkinuitvoering #hhvdvelde #avitec


26-09-2023: Het jeugdspeelveld is zo goed als gereed gemaakt. Er wordt geprobeerd hier een heus jeugdstadion van te maken met boarding en entree. Onder de eerste beelden.


12-09-2023: Waterleidingen/stroomkabels worden aangelegd #Visser&Smit vanaf de Vlaanderenlaan richting Noorderpoort/Ubboschool. Vervolgens zal de komende weken #SalierInfratechniek zorgdragen voor de plaatsing en aansluiting van de waterputten (één voor behoud huidige kantine, Atletiekvereniging/Korfbal en één voor huidige kleedkamergebouw en nieuwbouwlocatie).
Excuses voor mogelijke hinder of overlast, er zal rekening mee worden gehouden tijdens de werkzaamheden.week 35-2023: Yes! vanaf deze week (28 augustus) zal er begonnen worden met de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwbouw. Waterleidingen zullen worden verplaatst en opnieuw worden aangelegd/aangesloten t.b.v. onze club, de atletiekvereniging, de korfbalvereniging en Scholengemeenschap Noorderpoort/Ubbo Emmius Sportparklaan. Deze werkzaamheden door Waterbedrijf Groningen en Salier Infratechniek zullen naar schatting 4 weken in beslag nemen, gelijk met de aanleg van een toegang aan de Sportparklaanzijde. Vanaf week 41 zullen de bomen ter plaatse van de nieuwbouw worden gekapt door #E.Lokkengroenvoorziening

13-07-2023: De bouwvergunning voor de bouw van het nieuwe sportcomplex is ruim 28 weken geleden ingediend. Deze is nog niet officieel goedgekeurd, omdat het wachten nog is op de uitslag van de Omgevingsdienst nadat er nog een klein aantal aanpassingen moesten worden doorgevoerd. Na het zomerreces van de Gemeente zal het plan worden besproken door het college van B&W en zullen er nog 6 weken voorbij gaan. De verwachting is dat we, zodra het Waterbedrijf en Enexis hun werk hebben gedaan en de bomen ter plaatse zijn gekapt, alsnog per november met de bouw te kunnen beginnen (i.p.v. feb.2024).


10-07-2023: De armatuur voor de Led verlichting voor de pannakooi is geplaatst. Vanaf het nieuwe seizoen kan er nu ook ’s avonds in de pannakooi worden getraind #capaciteit #pleinvoetbal #verduurzaming #masterplan


30-06-2023: In aanloop naar het nieuw te bouwen complex is er uitvoerig in kaart gebracht welke leidingen (water, gas en electriciteit) er op het terrein liggen die dienen te worden omgelegd/vervangen. In het tracé van de nieuwbouw is zeker dat de oude AC (asbest-cement) waterleiding zal worden omgelegd. Dit staat te gebeuren tussen week 36/39, aangezien de aangesloten Noorderpoortschool er dan het minste last van zal hebben. In deze periode zullen er ook gestuurde grondboringen gaan plaatsvinden om de korfbal- en atletiekvereniging en ons op een aparte meter aan te sluiten. De oude waterput met alle waterleidingen (zie foto) is namelijk erg gedateerd.


22-06-2023: verhogen pannakooi aan slootkant


15-05-2023: Buitengewone ALV

Akkoord vergadering voor bouwplannen SC

Op maandagavond 15 mei jl. heeft er een buitengewone Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden zoals eerder op de website gepubliceerd, waar alle stemgerechtigde leden en donateurs >18jr bij aanwezig konden zijn. De opkomst was overweldigend en de uitkomst uiterst positief.

Zonder enige wanklank heeft de vergadering ermee ingestemd dat de bouw van de nieuwe sportaccommodatie formeel zijn goedkeuring krijgt. Dit betekent dat de schenkings- en leningsovereenkomst, door het bestuur namens de SC Stadskanaal, zullen worden getekend waarmee de start van het project ‘nieuwbouw’ officieel groen licht zal krijgen. Fantastisch nieuws!


02-05-2023: Het nieuw aangelegde Jeugd wedstrijdveld wordt bewerkt en ingezaaid, zodat we op korte termijn hierop kunnen spelen @Timoschuringa


Overzicht zonnepanelen/ zonnecollectoren op huidige kleedkamergebouw

31-03-2023: de installatie van de zonnecollectoren, de vloerverwarming en het inregelen van de apparaten/systemen zijn afgerond in en op het huidige kleedkamergebouw. Laat de zon maar komen! #Velgsib
17-03-2023: plaatsen zonnecollectoren/ aansluiten vloerverwarming huidig kleedkamergebouw voor verwarming buffervaten water #Velgsib
31-01-2023: plaatsen 17 zonnepanelen op huidig kleedkamergebouw #AGSolar


16-01-2023: blauwe lantaarnpalen rondom velden weer in werking gesteld #velgsib
22-12-2022: pannakooi (in clubkleur) geplaatst #SKWshop #HovingHekwerk
10-11-2022: start uitgraven plaats waar jeugdspeelveld dient te komen/eruit halen van looppad naar veld 3/(ver)plaatsen verlichting te plaatsen pannakooi en verplaatsen ballenvangers veld 2 en 3, o.a. dank aan #BouwbureauPaas en #Ortageo

28-10-2022: begin gemaakt met de voorbereidingen voor de te plaatsen #pannakooi #masterplanscstadskanaal met dank aan Avitec

20-09-2022: het kappen van bomen op de plek waar de pannakooi en het jeugdspeelveld zullen gaan komen. Ook zijn er (alvast) 2 bomen gekapt op de groenstrook achter de parkeerplaats #GemeenteStadskanaal

31-08-2022: Upgrade douches hoofd kleedkamergebouw. 4 doucheruimtes zijn strak gecoat door #RateringStadskanaal #VelgsibStadskanaal

18-08-2022: Eén van de belangrijkste zaken is momenteel het terugdringen van de energiekosten met de aangebrachte Ledverlichting i.s.m. Gebiedsfonds Stadskanaal #StichtingGebiedsfondsopZon #Bosa

15-07-2022: vervangen verlichting huidige complex kantine/kleedkamers #HvK Stadskanaal


Projectleider Masterplan
René Becker zal zich fulltime, naast zijn functie als commercieel bestuurslid, de komende (drie) jaren gaan richten op de uitvoering van het beschreven Masterplan. Hiervoor is René 16 jaar werkzaam geweest bij Heineken. Het Masterplan valt uiteen in 3 onderdelen, te weten:
– Alles moet herleidbaar zijn naar de Jeugd(opleiding)
– Capaciteitsuitbreiding
– Accommodatie/verduurzaming

Bovengenoemde onderdelen zullen in overleg met alle betrokken partijen en partners worden uitgevoerd. René gaat in gesprek met leden, vrijwilligers, donateurs en (huidige) sponsorpartners om te filteren wat er zoal speelt binnen de club. Uiteindelijk met het gezamelijke doel om SC Stadskanaal een fantastische toekomst te bieden!

René Becker zal op de site met regelmaat een update geven van de status van het Masterplan.
Bestuur SC Stadskanaal

Onze partners