Direct naar de inhoud.
Liftservice Noord Nijmko Telecom ICT & Beveliging

Resultaten enquête

De afgelopen maanden heeft een ieder de kans gehad om middels een enquête zijn mening, idee of tip te geven over onze club. Iedereen mag hierin meedenken, ‘iedereen speelt mee’,
Onderwerpen zoals veiligheid, beleid, toekomst, kwaliteit, vrijwilligersinzet, bestuur etc kwamen hierin aan bod.

Dank iedereen (68 personen) voor het invullen ervan, wij hebben dit als erg waardevol gezien.

Graag delen we hierbij een aantal zaken die meerdere keren terugkwamen en waar we als club trots op mogen zijn en waar er misschien nog iets te verbeteren valt.


Veiligheid:
Er is teruggegeven dat we hierin erg hoog scoren, men voelt zich veilig in het team/op het sportpark. De verlichting rondom ons sportpark is een verbeterpunt

Beleid/organisatie:
Men weet voor 93,5% bij wie men moet zijn voor allerlei vragen. De bereidheid elkaar hiermee te helpen
is groot. Wanneer het aankomt op de zichtbaarheid van het bestuur heef 70,5% aangegeven de meeste bestuursleden (grotendeels) te kennen. Overall geeft men terug dat het bestuur capabel geacht wordt, blij is met de ingeslagen weg om te ‘verjongen’ en te vernieuwen. Punten die aandacht behoeven zijn kantinebeheer en wedstrijdsecretariaat. Actiepunt is het neerzetten van een duidelijke structuur, waaruit blijkt welke personen (bestuur/jeugdcommissie/Jct) waarvoor verantwoordelijk zijn. Ook het streven naar het goed neerzetten van de Dames 18+ en een MO17 team blijft een focuspunt.

Als club moeten we de ingezette koers om focus te blijven geven op alle teams (niet alleen de prestatieteams) doorzetten. Mooi voorbeeld hiervan is dat er voor ieder team een eigen ’teamuitje budget’ beschikbaar is gesteld.

Toekomstplannen:
De meeste informatie staat duidelijk gecommuniceerd op de website en social media (Masterplan/jeugdbeleidsplan/visie). Wel is er behoefte aan een regelmatige update. Bijzonder is dat een aantal personen teruggeven dat hierover weer weinig wordt gecommuniceerd. Actiepunt zou zijn om te achterhalen via welke kanalen we relevante informatie nog beter zouden kunnen delen.

Sociaal/maatschappelijk:
Ruim de meerderheid (83%) geeft aan dat SC Stadskanaal meer is dan alleen een voetbalclub. Er worden vriendschappen gemaakt, sociale contacten, gezelligheid en teamverband worden als belangrijk gezien. De slogan is juist gekozen en is een goed vertrekpunt gebleken naar een betrokken club. Leden willen elkaar ook privé helpen. Het project ‘Maatje gezocht’ (gratis goede gebruikte sportkleding) is een passend initiatief voor iedereen gebleken, ongeacht de financiële situatie. Uitgesproken belangrijk is de rol en de waardering voor de activiteitencommissie die het afgelopen jaar diverse activiteiten heeft georganiseerd voor allle leeftijden.

Jeugd:
Er is veel aandacht voor de jeugd. Grotendeels zijn we het eens met de gemaakte keuzes qua indeling (blijft lastig), opstelling en aanstelling van trainers. De kwaliteit van de geboden trainingen is goed, wel ruimte voor verbetering met name bij de niet-selectieteams. Fijn te horen dat gemaakte keuzes vaak worden onderbouwd.

Er is behoefte aan personen die jeugdteams willen trainen. Voor de SC van belang te blijven benadrukken dat stagiaires (vanuit studie) en potentiële trainers alle mogelijkheden krijgen zich hierin te ontwikkelen/scholen. Rol van de Jeugd Coördinatieteams en Hoofd Jeugd Opleiding zou nog zichtbaarder gemaakt mogen worden. Teamuitjes en het spelen van toernooitjes worden als erg positief ervaren.

Vrijwilligers:
Iedereen lijkt het besef te hebben dat deze echt nodig zijn, maar zetten (mits van toepassing) deze wetenschap, om uiteenlopende redenen, helaas nog niet om in daden. Wacht niet totdat je gevraagd wordt, maar help je club door het even zelf aan te geven. Dit kan samen met iemand of alleen. Ook jouw hulp (mits van belang) wordt erg gewaardeerd vergeet dat niet. Een ieder is van harte welkom op een vrijdagmorgen voor een bakje koffie om bv. de sfeer van de vrijwillige onderhoudsploeg eens te proeven. Actiepunt is dat er momenteel een campagne loopt (zie nieuwsbrief en site) waarin van alle leden een bijdrage zal worden gevraagd.

Algemeen:
SC Stadskanaal wordt gezien als een fijne gastvrije en gezellige voetbalclub (91%), waar ook ruimte wordt geboden voor andere activiteiten om de onderlinge betrokkenheid, het plezier en gemoedelijke sfeer te bevorderen in een gezond sportklimaat. Binnen de club zijn vele bevlogen mensen actief die met veel kennis en enthousiasme het zo goed mogelijk willen doen.

We zijn het met elkaar eens dat er op een aantal terreinen winst te behalen valt, iets wat bijna altijd valt en staat met vrijwilligers. Vrijwilligers lijken schaars te worden en zijn onbetaalbaar. Hierdoor komen nu vele taken bij te weinig mensen te liggen en wordt er wel eens (onterecht) aangegeven dat deze personen zichzelf belangrijk zouden kunnen vinden.

De uniforme kleding via ‘De 12e man kledingpartners’ wordt door bijna iedereen omarmd en lijkt een geslaagde manier om alle spelende leden herkenbaar en netjes dezelfde uitstraling te geven. Over de hoogte van de contributie zijn de meningen verdeeld. Feit is wel dat deze in vergelijking laag is, zeker met de (gratis in bruikleen gestelde) clubkleding die spelende leden ontvangen en de niet meegerekende inspanningsbijdrage (een kleine meerderheid is vóór deze mogelijkheid).
Ideeën die zijn geopperd om de kosten laag te houden zijn carpoolen tijdens wedstrijddagen (uiteraard worden brandstofkosten niet zomaar door de club vergoed), het hergebruiken van kleding, rouleren van wasbeurten wedstrijdkleding en het zuiniger omgaan met de beschikbaar gestelde materialen.

Van alle ingebrachte tips zijn we nog aan het inventariseren welke, zoals aangegeven, zal worden uitgevoerd.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn over de bovenstaande resultaten, dan vernemen we het graag.
Bestuur SC Stadskanaal #opencommunicatie #transparantie


Onze partners